Display: visual, text

Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku

aura.ujep.cz/artkey/inf-990000-0100_O-casopisu.php [current version]

Odborné periodikum zaměřené na oblast hudební teorii a historii. Texty na témata hudební pedagogiky na všech stupních škol. Součástí každého čísla budou notové přílohy.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně

Licence: CC BY-NC 4.0

Katedra hudební výchovy : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

pages.pedf.cuni.cz/khv/ [current version]

Informace o katedře, studiu, interpretační soutěži, koncertech a aktuálním dění. Součástí časopis Hudební výchova.

Publisher: Univerzita Karlova

Kultura, umění a výchova : odborný recenzovaný časopis

www.kuv.upol.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis s cílem podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v oblasti kultury, umění se zaměřením na jejich výchovný potenciál. Obsahuje studie, příspěvky, zprávy a recenze.

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra výtvarné výchovy

Licence: CC BY-NC 3.0

Musica viva in schola XXIII.

www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxiii.pdf [current version]

Sborník referátů, které zazněly v rámci XXVI. mezinárodní hudebně pedagogické konference Musica viva in schola konané 16.-18. října 2012 v Cikháji. Tématem příspěvků je příprava a výchova pedagogů hudební výchovy. Obsahují anglické resumé.

Publisher: Masarykova univerzita

Společnost pro hudební výchovu České republiky

www.shvcr.cz [current version]

Společnost sdružující všechny, kdo se aktivně zajímají o hudební výchovu. Informace o sdružení, Ceně Jaroslava Herdena a aktuálním dění.

Publisher: Společnost pro hudební výchovu ČR

Teoretické reflexe hudební výchovy

www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/publ.htm [current version]

Odborné publikace studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika při Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra hudební výchovy

Licence: CC BY 4.0

Topical Issues of Contemporary Music Education

www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/topical_issues_of_contemporary_m_e.pdf [current version]

Příspěvky z 26. mezinárodní pedagogické konference Musica viva in schola. Referáty jsou tematicky zaměřeny na problematiku české a evropské hudební výchovy v historickém kontextu.

Publisher: Masarykova univerzita

1