Display: visual, text

Katedra anglistiky a amerikanistiky

www.phil.muni.cz/wkaa/ [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích, výuce, výzkumu a aktuálním dění.

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra anglistiky a amerikanistiky

Katedra geofyziky : Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

geo.mff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, studiu, výzkumu, seismogramech, historii a aktuálním dění, součástí stručný přehled geofyzikálních jevů, kterými se zabývají.

Publisher: Univerzita Karlova

Katedra hudební výchovy : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

pages.pedf.cuni.cz/khv/ [current version]

Informace o katedře, studiu, interpretační soutěži, koncertech a aktuálním dění. Součástí časopis Hudební výchova.

Publisher: Univerzita Karlova

Vysoká škola polytechnická Jihlava : VŠPJ

www.vspj.cz [current version]

Stránky Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Informace o jednotlivých katedrách, projektech, předpisech a vyučovaných předmětech.

Publisher: Vysoká škola polytechnická Jihlava

1