Display: visual, text

Česká asociace geofyziků : ČAAG

www.caag.cz [current version]

Stránky sdružení odborníků pracujících v oboru geofyzika a příbuzných oborech. Informace o asociaci, činnosti, akcích, součástí Zpravodaj Unie geologických asociací.

Publisher: Česká asociace geofyziků

Exploration geophysics, remote sensing and environment : EGRSE

www.caag.cz/egrse.php [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis přinášející články týkajících se odborných geofyzikálních problémů. Součástí archiv čísel vycházející na CD-ROMu a abstrakty tištěných čísel.

Publisher: Česká asociace geofyziků

Katedra geofyziky : Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

geo.mff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, studiu, výzkumu, seismogramech, historii a aktuálním dění, součástí stručný přehled geofyzikálních jevů, kterými se zabývají.

Publisher: Univerzita Karlova

1