Display: visual, text

Katedra geofyziky : Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

geo.mff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, studiu, výzkumu, seismogramech, historii a aktuálním dění, součástí stručný přehled geofyzikálních jevů, kterými se zabývají.

Publisher: Univerzita Karlova

1