Display: visual, text

Exploration geophysics, remote sensing and environment : EGRSE

www.caag.cz/egrse.php [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis přinášející články týkajících se odborných geofyzikálních problémů. Součástí archiv čísel vycházející na CD-ROMu a abstrakty tištěných čísel.

Publisher: Česká asociace geofyziků

1