Display: visual, text

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

kjbs.ff.cuni.cz [current version]

Stránky katedry, která se zaměřuje na vzdělání v oborech bulharistiky, chorvatštiny, srbistiky, slovenistiky, romanistiky, součástí praktické informace o katedře, vyučujících, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Slované : www.slovane.ic.cz

slovane.ic.cz [current version]

Webové stránky popisující kulturu a historii jednotlivých slovanských národů

Publisher: Spáčil, Daniel

Slovanská unie z. s.

slovane.org [current version]

Web slovanského spolku, který svou tradici odvozuje od prvního Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze. Spolek deklaruje svou apolitičnost, dobrovolnost a nezávislost.

Publisher: Slovanská unie

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Studia Slavica

ff.osu.cz/ksl/studia-slavica/ [current version]

Stránky recenzovaného periodika publikujícího původní vědecké články z oblasti slovanské literatury, slovanské lingvistiky, didaktiky slovanských jazyků, kulturologie a translatologie a přibližuje současný stav a vývoj v oblasti slovanské filologie. Součástí časopisu jsou také recenze, informace o nových publikacích a kronika.

Publisher: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta

Licence: CC BY-NC 4.0
1