Display: visual, text

ArteActa

arteacta.cz [current version]

ArteActa je odborný recenzovaný časopis, který vychází od roku 2018 a zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum.

Publisher: Akademie múzických umění v Praze

Licence: CC BY-NC 4.0

Kampus Hybernská

www.kampushybernska.cz [current version]

Kampus Hybernská je komplex domů a dvůr v Hybernské ulici, kde se setkává kreativita, umění, inovace a akademický svět. Probíhají zde přednášky, performance, koncerty, výstavy, projekce, diskuze a další akce pro širokou veřejnost.

Publisher: Univerzita Karlova

Open Air Program

www.openairprogram.cz [current version]

Stránky desetidenní nesoutěžní přehlídky tuzemského a zahraničního převážně divadelního umění. Obsahuje program, informace o učinkujících.

Publisher: Kontrapunkt.cz

Participy Tomáše Vaňka

www.particip.tv [current version]

Stránky výtvarníka oceněného cenou J. Chalupeckého, který se zabývá konceptuálním uměním, performance nebo street artem. Obsahují životopis autora, ukázky z díla, texty a vlastní blog.

Publisher: Vaněk, Tomáš

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Ufftenživot

www.ufftenzivot.cz [current version]

Publisher: Spolek ufftenživot

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1