Display: visual, text

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

www.ochranaprirody.cz [current version]

Informace o organizační struktuře, příslušné legislativě a projektech agentury věnující se péči a ochraně přírody a krajiny ČR, součástí je fotogalerie rostlin a živočichů

Publisher: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Česká společnost pro krajinnou ekologii : CZ-IALE

www.iale.cz/ [current version]

Stránky regionální organizací IALE (International Association of Landscape Ecology) pro Českou republiku věnující se ekologii krajiny. Stránky představují činnost společnosti, podávají informace o pořádaných akcích a vydávaných publikacích.

Publisher: Česká společnost pro krajinnou ekologii

Licence: CC BY 4.0

Ekologický institut Veronica

www.veronica.cz [current version]

Stránky věnující se ekologii, ochraně přírody a krajiny, obnovitelným zdrojům energie, ekologickému zemědělství a architektuře, odpadům, domácnostem, poradenství. Součástí jsou informace o pořádaných ekologických akcích

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Veronica

Fakulta životního prostředí

www.fzp.czu.cz [current version]

Domovská stránka fakulty, obsahuje informace o fakultě, zaměstnancích, studiu, projektech, výzkumu a jednotlivých katedrách.

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta životního prostředí

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR

www.hikk-naki.cz [current version]

Stránky výzkumného projektu s cílem identifikace, dokumentace a prezentace poznatků o hodnotách historické kulturní krajiny s památkovým potenciálem. Součástí stránek metodika projektu, přehled výstupů, řešitelský tým.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC 4.0

Příběh sedláka Rajtera : od kolektivizace ke globalizaci

sedlakjan.cz [current version]

Dokument o boji sedláka Rajtera proti stavbě environmentálně kontroverzní továrny Nemak. Součástí jsou fotografie, tiskové zprávy, právní dokumentace, odborné články

Publisher: Frank Bold Society

Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV001 : Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

www.kpz-naki.cz [current version]

Stránky projektu zaměřeného na prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny a zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Obsahují informace o projektu, krajinných památkových zónách a o aktuálním stavu řešení.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Tlustec

tlustec.cz [current version]

Internetové stránky informující o probíhající záchraně ekosystému Tlustec, o vytěžování kopce, aktuálním stavu a dění

Publisher: Červenka, Tomáš

Tvář naší země : krajina domova

prokrajinu.cz [current version]

Stránky konference věnované české krajině z různých aspektů pohledu (přírodní, kulturní prostor, duchovní rozměr, umělecká reflexe...). Informace o konferenci a aktuálním dění.

Publisher: Společnost pro krajinu

Vstoupit do krajiny : o přírodě a paměti středních Čech

krajina.kr-stredocesky.cz [current version]

Kniha v elektronické podobě zaměřená na středočeskou krajinu. Zabývá se otázkami jako co je krajina, co v ní chceme chránit, jaké jsou její hlavní současné problémy a jaké jsou i cesty k nápravě.

Publisher: Středočeský kraj

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1