Display: visual, text

Acta Pruhoniciana

www.vukoz.cz/acta-pruhoniciana/ [current version]

Odborný multidisciplinární časopis zaměřený na tvorbu krajiny a okrasné zahradnictví. Původní práce základního i aplikovaného výzkumu. Plné texty od roku 2007, od roku 2013 vychází pouze v elektronické podobě.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Cena české krajiny : národní soutěž pro nominaci českého kandidáta na Cenu Rady Evropy za krajinu

cenakrajiny.cz [current version]

Čestné ocenění správních orgánů nebo nevládních neziskových organizací, které realizovaly dlouhodobě udržitelné a příkladné politiky nebo opatření k ochraně, správě nebo plánování krajiny. Informace o vlastní soutěži, historii, organizaci a výsledcích.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu : občanské sdružení

szkt.cz [current version]

Informace o sdružení zabývajícím se zahradní tvorbou a správou a ochranou zeleně - jeho organizace, odborné sekce, aktivity, publikační činnost a informace o certifikátu Evropského arboristy.

Publisher: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Tvář naší země : krajina domova

prokrajinu.cz [current version]

Stránky konference věnované české krajině z různých aspektů pohledu (přírodní, kulturní prostor, duchovní rozměr, umělecká reflexe...). Informace o konferenci a aktuálním dění.

Publisher: Společnost pro krajinu

Vstoupit do krajiny : o přírodě a paměti středních Čech

krajina.kr-stredocesky.cz [current version]

Kniha v elektronické podobě zaměřená na středočeskou krajinu. Zabývá se otázkami jako co je krajina, co v ní chceme chránit, jaké jsou její hlavní současné problémy a jaké jsou i cesty k nápravě.

Publisher: Středočeský kraj

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

www.vukoz.cz [current version]

Stránky výzkumného ústavu zaměřeného na tvorbu krajiny, okrasné zahradnictví a příbuzná témata informují o historii a činnosti ústavu, včetně výzkumných záměrů, projektů a jejich výsledků. Součástí stránek jsou také informace o sbírkách rostlin a službách ústavu.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Zahrada-Park-Krajina

zahrada-park-krajina.cz [current version]

Časopis o projektování, realizaci a správě krajinných struktur a veřejných prostranství. Plné texty od roku 2008.

Publisher: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

1