Display: visual, text

Cena české krajiny : národní soutěž pro nominaci českého kandidáta na Cenu Rady Evropy za krajinu

cenakrajiny.cz [current version]

Čestné ocenění správních orgánů nebo nevládních neziskových organizací, které realizovaly dlouhodobě udržitelné a příkladné politiky nebo opatření k ochraně, správě nebo plánování krajiny. Informace o vlastní soutěži, historii, organizaci a výsledcích.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Krajina nejkrásnější učebnice

knu.cmelak.cz [current version]

Výukové projekty zaměřené na poznávání krajiny určené pro I. a II. stupeň ZŠ, střední školy a gymnázia

Publisher: Čmelák - Společnost přátel přírody

Krajinou a přírodou východních Čech

bohemiaorientalis.cz [current version]

Stránky vznikly v rámci projektu Ekologická výchova na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Cílem je zachytit a přiblížit krajinu i přírodu východních Čech na přelomu 20. a 21. století a to včetně různých aspektů a fenoménů, které jsou pro zdejší region typické.

Publisher: Ježek, Jan

Senftenberg.cz : historie a kultura Orlických hor a Podorlicka

senftenberg.cz [current version]

Webové stránky o regionální historii, kultuře a specifikách oblasti někdejšího okresu Žamberk (Senftenberg). Součástí webu je i publikace Orlické studie

Publisher: Jäger, Petr

Střední Čechy : příroda, člověk, krajina

priroda.kr-stredocesky.cz [current version]

Elektronická podoba knihy zaměřené na střední Čechy. Zabývá se živou i neživou přírodou středních Čech, ale i postavením člověka v krajině.

Publisher: Středočeský kraj

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Svatojánské proudy - na starých pohlednicích

www.svatojanske-proudy.cz [current version]

Obsáhlé informace o historické krajině Svatojánských proudů. Součástí je velké množství pohlednic.

Publisher: Reichardt, Jan; Reichardtová, Blanka

Toulky (nejen) Českem

toulkypocesku.cz [current version]

Stránky ekologa Ondřeje Kořínka, fotografa krajiny a přírody. Součástí stránek jsou cestopisy, fotografie, autorský blog.

Publisher: Kořínek, Ondřej

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Vítejte na Zemi... : multimediální ročenka životního prostředí

vitejtenazemi.cenia.cz [current version]

Multimediální výuková pomůcka MŽV ČR na téma krajina, voda a vzduch. Obsahuje animace, puzzle, hry a testy.

Publisher: CENIA

Vstoupit do krajiny : o přírodě a paměti středních Čech

krajina.kr-stredocesky.cz [current version]

Kniha v elektronické podobě zaměřená na středočeskou krajinu. Zabývá se otázkami jako co je krajina, co v ní chceme chránit, jaké jsou její hlavní současné problémy a jaké jsou i cesty k nápravě.

Publisher: Středočeský kraj

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Znovuobjevené Krušnohoří

www.znkr.cz [current version]

Stránky zabývající se kulturní historií i současností Krušnohoří, příběhy lidí, míst a památek,obsahují fotogalerii

Publisher: Město Boží Dar

1