Display: visual, text

Krajinou a přírodou východních Čech

bohemiaorientalis.cz [current version]

Stránky vznikly v rámci projektu Ekologická výchova na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Cílem je zachytit a přiblížit krajinu i přírodu východních Čech na přelomu 20. a 21. století a to včetně různých aspektů a fenoménů, které jsou pro zdejší region typické.

Publisher: Ježek, Jan

Středisko východočeských spisovatelů

www.spisovatelevc.cz [current version]

Stránky profesní organizace sdružující autory z oblasti východních Čech. Informace o středisku a jeho členech, součástí plné texty bulletinu Kruh od roku 2008.

Publisher: Středisko východočeských spisovatelů

1