Display: visual, text

Arnika

arnika.org [current version]

Nezisková organizace usilující o zlepšení životního prostředí. Informace o aktivitách sdružení, výroční zprávy a fotogalerie z akcí

Publisher: Arnika

Koordinační centrum IPENu pro střední a východní Evropu

ipen.arnika.org [current version]

Webové stránky o aktivitách spojených s českou účastí v Mezinárodní síti pro eliminaci POPs (perzistentních organických polutantů). Centrem zájmu je problematika toxického odpadu

Publisher: Arnika

Toxické látky a odpady

toxik.arnika.org [current version]

Webové stránky programu sdružení Arnika, jehož cílem je chránit lidi a životní prostředí před jedovatými látkami; navrhuje hospodárné nakládání se surovinami a snižování množství odpadů

Publisher: Arnika

1