Display: visual, text

Centrum Narovinu

humanistinarovinu.cz [current version]

Stránky centra informují o principech humanistického hnutí a humanitárním projektu adopce na dálku.

Publisher: Centrum Narovinu

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

ey2010.cz [current version]

Informační kampaň, jejímž cílem je upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Součástí stránek informace o jednotlivých tematicky zaměřených akcích týkajících se nezaměstnanosti, předlužení, vzdělávání osob ze znevýhodňujícího prostředí apod.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Humanistické hnutí

humanistickehnuti.cz [current version]

Rozcestník zaměřený na aktuality spjaté s myšlenkami nového humanismu

Publisher: Centrum Narovinu

Rozvojovka

www.rozvojovka.cz [current version]

Jedná se o projekt organizace člověk v tísni, jehož cílem je provádět osvětu mezi obyvateli České republiky o české i mezinárodní rozvojové spolupráci a jejích souvislostech

Publisher: Člověk v tísni

Social Watch Česká republika

www.socialwatch.cz [current version]

Stránky české organizace mezinárodní sítě občanských organizací prosazující mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňující právo každého člověka nežít v chudobě. Součástí stránek jsou každoročně publikované zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen.

Publisher: Česká koalice Social Watch

Licence: CC BY-NC 4.0
1