Display: visual, text

Social Watch Česká republika

www.socialwatch.cz [current version]

Stránky české organizace mezinárodní sítě občanských organizací prosazující mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňující právo každého člověka nežít v chudobě. Součástí stránek jsou každoročně publikované zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen.

Publisher: Česká koalice Social Watch

Licence: CC BY-NC 4.0
1