Display: visual, text

Adopce.com : projekt náhradní rodinné péče

www.adopce.com [current version]

Stránky projektu, který se zabývá problematikou adopce apěstounské péče. Vysvětlení základních pojmů, orientace v platné legislativě, podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče, součástí poradna.

Publisher: Spolu dětem

Asociace náhradních rodin České republiky : ANR ČR

www.anrcr.cz [current version]

Web neziskové organizace, která vznikla na jaře roku 2009 z potřeb náhradních rodičů - pěstounů a adoptivních rodičů - z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny.

Publisher: Asociace náhradních rodin ČR

Centrum Narovinu

umanistinarovinu.cz [current version]

Stránky centra informují o principech humanistického hnutí a humanitárním projektu adopce na dálku.

Publisher: Centrum Narovinu

Fond ohrožených dětí : FOD

fod.cz [current version]

Informace o aktivitách Fondu ohrožených dětí, který pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem v ČR.

Publisher: Fond ohrožených dětí

Humanistické hnutí

umanistickehnuti.cz [current version]

Rozcestník zaměřený na aktuality spjaté s myšlenkami nového humanismu

Publisher: Centrum Narovinu

Lesbický koutek

www.drbna.cz [current version]

Informace o problematice lesbického (i gay) rodičovství, lesbického mateřství a právních aspektů péče o dítě

Publisher: Garčicová, Anna; Ficová, Sylva

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

umpod.cz [current version]

Předmětem činnosti úřadu je zejména pomoc při vymáhání výživného, mezinárodní únosy, zjištění práva styku a mezinárodní osvojení. Web obsahuje informace o činnosti úřadu, právní a praktické poklady pro řešení sporů při výchově dítěte v mezinárodním měřítku

Publisher: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

1