Display: visual, text

Děti patří domů

www.detipatridomu.cz [current version]

Stránky společnosti podrobně informující o náhradní rodinné a hostitelské péči a hostitelské péči v České republice. Součástí organizace společnosti, způsob pomoci, poradenství, literatura.

Publisher: Děti patří domů

Licence: CC BY-NC 4.0

Fond ohrožených dětí : FOD

fod.cz [current version]

Informace o aktivitách Fondu ohrožených dětí, který pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem v ČR.

Publisher: Fond ohrožených dětí

Hledáme rodiče.cz

www.hledamerodice.cz [current version]

Stránky kampaně pomáhající nalézt vhodné pěstouny schopné poskytnout péči opuštěným dětem. Součástí informace co je pěstounská péče, kdo jsou opuštěné děti, příběhy pěstounů.

Publisher: Nadační fond J&T

SOS dětské vesničky

www.sos-vesnicky.cz [current version]

Stránky sdružení poskytující opuštěným dětem bezpečné a láskyplné prostředí. Informace o organizační struktuře, historii, hodnotách a posláních sdružení. Součástí odborné publikace a fulltextový časopis Včelička.

Publisher: Sdružení SOS dětských vesniček

Spolu dětem

www.spoludetem.cz [current version]

Stránky neziskové organizace připravující děti z dětských domovů na samostatný život. Součástí popis projektů, aktuální dění, legislativa, studie, literatura.

Publisher: Spolu dětem

1