Display: visual, text

Bezdomovci

bezdomovci.estranky.cz [current version]

Web zabývající se problematikou bezdomovectví, sociální prevence a pomoci lidem v nouzi. Odborné příspěvky, příběhy lidí, zpravodajství o sociální problematice

Publisher: Vokoun, Tomáš

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

ey2010.cz [current version]

Informační kampaň, jejímž cílem je upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Součástí stránek informace o jednotlivých tematicky zaměřených akcích týkajících se nezaměstnanosti, předlužení, vzdělávání osob ze znevýhodňujícího prostředí apod.

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

1