Display: visual, text

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz [current version]

Petrologický popis lokalit Moravy a Slezska určený pro zájemce o geologii při získávání informací o lokalitách

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

poutni.ado.cz [current version]

Webové stránky s podrobně zpracovanými informacemi o křesťanských poutních místech na Moravě a ve Slezsku

Publisher: Arcibiskupství olomoucké

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Umělecké památky Moravy a Slezska : fotodokumentace restaurátorských prací na nástěnných malbách ve vybraných objektech

ms-pamatky.cz [current version]

Fotodokumentace restaurátorských prací na nástěnných malbách především v kostelech Moravy a Slezska, údaje o vybraných objektech, popis postupu při obnově fresek, realizační týmy.

Publisher: Balcar, Vladimír

Licence: CC BY-NC 3.0
1