Display: visual, text

Digitální demokracie

digitalnidemokracie.cz [current version]

Blog, jehož cílem je zmapovat zahraniční projekty v participativní demokracii s důrazem na tzv. digitální demokracii (či někdy také e-demokracii). Obsahuje články, slovník pojmů a seznam odkazů na zdroje s příbuznou tématikou.

Publisher: Gardelka, Tomáš

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Hnutí za přímou demokracii : HzPD

www.hzpd.cz [current version]

Stránky sdružení usilující o přímou účast občanů na všech rozhodovacích procesech. Studie, analýzy, situace v zahraničí, součástí jsou stanovy a tiskové zprávy.

Publisher: Hnutí za přímou demokracii

1