Display: visual, text

Centrum pro studium demokracie a kultury

cdk.cz [current version]

Stránky neziskové vzdělávací a kulturní organizace prosazující komunikaci mezi politickou a kulturní oblastí. Součástí jsou informace o organizaci samotné, vydavatelské činnosti a realizovaných projektech.

Publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

Centrum teologie a umění : CTU

ctu-uk.cz [current version]

Stránky centra, které je mezioborovou platformou pro současné umění, kulturu a náboženství. Činnost se soustřeďuje na pořádání přednášek a debatních setkání zejména se zahraničními hosty, iniciování a přípravu knižních edic, publikační činnost v odborných i populárních časopisech, spolupráci při liturgických a uměleckých intervencích současného umění v sakrálním prostoru.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum teologie a umění

Maskil : věstník židovské liberální komunity

maskil.cz [current version]

Měsíčník židovské liberální společnosti BejtSimcha. Aktuality, polemiky, statě

Publisher: Bejt Simcha

Souvislosti : revue pro literaturu a kulturu

souvislosti.cz [current version]

Píspěvky z oblasti filozofie, poezie, literární kritiky a esejistiky. Současní i starší, domácí i zahraniční autoři. Výběrově plné texty.

Publisher: Sdružení pro Souvislosti

1