Display: visual, text

Centrum teologie a umění : CTU

ctu-uk.cz [current version]

Stránky centra, které je mezioborovou platformou pro současné umění, kulturu a náboženství. Činnost se soustřeďuje na pořádání přednášek a debatních setkání zejména se zahraničními hosty, iniciování a přípravu knižních edic, publikační činnost v odborných i populárních časopisech, spolupráci při liturgických a uměleckých intervencích současného umění v sakrálním prostoru.

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum teologie a umění

1