Display: visual, text

Aluze.cz : revue pro literaturu, filozofii a jiné

aluze.cz [current version]

Revue pro současnou literaturu a filozofii. Poezie, próza, studie, glosy, recenze

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra bohemistiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Amor Vacui - zápisky z cesty

kojot.name [current version]

Weblog, filozofující eseje na různá témata - magie, filozofie, psychologie; ukázky poezie.

Publisher: Polák, Jaroslav A.

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Archiv Jana Patočky : AJP

ajp.cuni.cz [current version]

Stránky o českém filozofovi Janu Patočkovi, součástí jeho životopis, bibliografie a sekundární literatura.

Publisher: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

AUC Philosophica et Historica

karolinum.cz/casopis/auc-philosophica-et-historica/aktualni-cislo [current version]

Víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Publisher: Univerzita Karlova

Bibliotheca.wz.cz

bibliotheca.wz.cz [current version]

Bibliografie českých překladů filozofických děl z období pozdní antiky a středověku. Součástí stránek také informace o encyklopediích, odborných periodikách a vědcích, kteří se zabývají historií filozofie

Publisher: Lička, Lukáš

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Centrum pro teoretická studia : společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky

www.cts.cuni.cz [current version]

Stránky centra, které provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd. Informace o centru, programech, projektech a akcích, součástí fotogalerie.

Publisher: Univerzita Karlova

Česká platónská společnost

www.platonskaspolecnost.cz [current version]

Stránky společnosti, jejímž cílem je prohloubit zájem o studium Platónovy filozofie. Informace o společnosti, sympoziích a aktuálním dění, součástí autorské články.

Publisher: Česká platónská společnost

David Zbíral

david-zbiral.cz [current version]

Příspěvky Davida Zbírala z oboru religionistiky, historie, filozofie, psychologie a počítačové gramotnosti. Speciální sekce zahrnuje i Zbíralovu uměleckou tvorbu

Publisher: Zbíral, David

E-Logos : electronic journal for philosophy

nb.vse.cz/kfil/elogos/ [current version]

Vědecké články z různých oblastí filosofie. Web obsahuje také elektronické verze tištěných ročníků 1992-1994 a časopisu Česká mysl z let 1900-0907

Publisher: Vysoká škola ekonomická. Katedra filosofie

Ergot

ergotsite.wordpress.com [current version]

Webové stránky recenzovaného odborného filosofického a společenskovědního časopisu. Každé číslo je zaměřené na určité téma.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Filozofická fakulta

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Filosofický časopis

filcasop.flu.cas.cz [current version]

Filosofický časopis se věnuje filosofickým otázkám, které si člověk klade ve vztahu ke světu i k druhým lidem. V tomto zkoumání je časopis otevřen všem filosofickým směrům. Koncipován je jako národní akademické periodikum. Časopis nabízí původní studie, kvalifikované recenze, informace ze života filosofické obce i rozhovory s významnými současnými filosofy. Vzhledem k rozmanitosti názorů, jež se na jeho stránkách objevují, dává prostor také zasvěceným diskusím a odborným polemikám. Filosofický časopis je nejstarším českým časopisem věnujícím se filosofickým disciplínám. Vychází nepřetržitě od roku 1953 a po celou dobu své existence je spjat s Akademií věd.

Publisher: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

Licence: CC BY 4.0

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

www.flu.cas.cz [current version]

Informace o ústavu, jeho historii, poslání, činnosti, výzkumných projektech a aktuálním dění.

Publisher: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

1 2 3