If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Bibliotheca.wz.cz

bibliotheca.wz.cz [current version]

Bibliografie českých překladů filozofických děl z období pozdní antiky a středověku. Součástí stránek také informace o encyklopediích, odborných periodikách a vědcích, kteří se zabývají historií filozofie

Publisher: Lička, Lukáš

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Boiohaemum : ve stopách předků

www.stopypredku.cz [current version]

Webové stránky o experimentální archeologii doby pravěku a středověku se zaměřením na národy Keltů, Slovanů a Germánů. Přehled lokalit obývaných v tomto období, fotogalerie, literární prameny.

Publisher: Keltoi

Český raný středověk

www.sendme.cz/trestik/main.htm [current version]

Stránky věnované raně středověkým dějinám Čech a Moravy, postavení Velké Moravy, podrobné informace o období 10.-12. století, mytologie.

Publisher: Třeštík, Dušan

Curia Vitkov

curiavitkov.cz [current version]

Stránky zájmového sdružení zabývajícího se dějinami Čech v 11. - 12. století. Sdružení provozuje projekt Curia Vitkov - dvůr velmože. Informace o projektu, o sdružení Curia Vítkov, články z historie

Publisher: Curia Vitkov

Czech medieval sources online

147.231.53.91 [current version]

Digitální knihovna dokumentů určených pro studium středověku

Publisher: Centrum medievistických studií

Dějepis.com

dejepis.com [current version]

Informace o České a světové historii v rozsahu učiva středních škol. Obsahuje seznam hesel a jejich stručnou definici, přepis historických dokumentů, testy, časovou přímku

Publisher: Němec, Václav

Historické kostýmy a střihy

kostym.cz [current version]

Stránky přináší stručný přehled středověkého odívání, spolu s ukázkami výtvorů a použitých střihů.

Publisher: Hřibová, Martina

Nový hrad u Hanušovic

novyhrad.cz [current version]

Stránky věnované historii a současnosti Nového hradu u Hanušovic. Součástí je 3D model, fotogalerie.

Publisher: Jokl, Václav

Středověk

e-stredovek.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace zaměřené na období českého i světového středověku, zahrnuty jsou články vládnoucích rodech, šlechtě, středověkých hradech, umění a běžném životě

Publisher: Škvrňák, Jan

1