Display: visual, text

Café Boheme : voci della contemporaneità

www.cafeboheme.cz [current version]

Stránky přináší články a reportáže v italském, českém nebo anglickém jazyce zaměřené na kulturní život a společenské události nejen v České republice.

Publisher: Ruggiero, Mauro

Centrum pro studium populární kultury : CSPK

cspk.eu [current version]

Webové stránky občanského sdružení, jehož hlavním posláním je výzkum, popularizace a aktivizmus v oblasti populární kultury. Obsahují informace o pořádaných akcích a konferencích, vlastní texty nebo přehled projektů.

Publisher: Centrum pro studium populární kultury

Český dialog

cesky-dialog.net [current version]

Časopis se zabývá vztahy a dialogem mezi Čechy doma a v zahraničí. Obsahuje články s kulturně-společenskou, historickou tematikou, rozhovory a reportáže z celého světa. Od roku 2012 vychází pouze elektronicky.

Publisher: Mezinárodní český klub

Curia Vitkov

curiavitkov.cz [current version]

Stránky zájmového sdružení zabývajícího se dějinami Čech v 11. - 12. století. Sdružení provozuje projekt Curia Vitkov - dvůr velmože. Informace o projektu, o sdružení Curia Vítkov, články z historie

Publisher: Curia Vitkov

Diycore.net : ...v duchu myšlenky do it yourself

www.diycore.net [current version]

Kulturně-společenský web obsahující hudební, filmové a literární recenze, rozhovory se zajímavými osobnostmi z alternativních,okrajových žánrů. Součástí je přehled kulturních akcí a reportáží z nich, fotogalerie.

Publisher: Horniak, Michal

Gentlemanův deníček : pravidelný list pro nepravidelné čtenáře

www.gentleman.cz [current version]

Všestranně zaměřený internetový zdroj poskytující převážně subjektivní pohled na svět kolem nás. Věnuje se společenským a kulturním tématům

Publisher: Straka, Ivan Ondřej

Klatovan : informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

www.klatovan.cz [current version]

Regionální zpravodajství informující o společenském, politickém, kulturním a sportovním životě v Klatovech.

Publisher: Rudolf Lang

Kulturní studia

kulturnistudia.cz [current version]

Odborný časopis, zaměřený na kulturní studia. Články zabývající se kulturní antropologií, etnologií a společností.

Publisher: Kulturní studia

Liberecké listy

www.liberecke-listy.cz [current version]

Regionální zpravodajství informující o společenském, politickém, kulturním a sportovním životě v Liberci.

Publisher: Bohemia Werbung

Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog

www.listy.cz [current version]

Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Časopis založil v roce 1971 Jiří Pelikán v Římě. Po devatenáct let byly listy tajně dopravovány do Československa a po listopadu 1989 vycházejí v Praze. Jsou nezávislé; straní demokracii, občanské společnosti, humanitě a svobodnému myšlení

Publisher: Burian a Tichák

Moderna Africa : Politis, History and Society

journals.uhk.cz/modernafrica/ [current version]

Stránky recenzovaného časopisu zaměřeného na důležité politické, společenské a historické události v kontextu afrických zemí.

Publisher: Univerzita Hradec Králové. Filosofická fakulta

Licence: CC BY-SA 4.0

Monarchie

monarchie.nm.cz [current version]

Cyklus výstav Národního muzea představuje život, kulturu a společnost v období habsburské monarchie. Stránky obsahují informace o jednotlivých výstavách a aktuálních akcích.

Publisher: Národní muzeum

1 2