Display: visual, text

Moderna Africa : Politis, History and Society

journals.uhk.cz/modernafrica/ [current version]

Stránky recenzovaného časopisu zaměřeného na důležité politické, společenské a historické události v kontextu afrických zemí.

Publisher: Univerzita Hradec Králové. Filosofická fakulta

Licence: CC BY-SA 4.0
1