Display: visual, text

Centrum pro studium populární kultury : CSPK

cspk.eu [current version]

Webové stránky občanského sdružení, jehož hlavním posláním je výzkum, popularizace a aktivizmus v oblasti populární kultury. Obsahují informace o pořádaných akcích a konferencích, vlastní texty nebo přehled projektů.

Publisher: Centrum pro studium populární kultury

1