Display: visual, text

Anticomm.co.uk : communist terror in Czechoslovakia & anti-communist resistance

anticomm.co.uk [current version]

Stránky dokumentující komunistický režim a protikomunistický odboj. Součástí rozsáhlý doprovodný materiál a originální dokumenty.

Publisher: Valdová, Veronika

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Československé dokumentační středisko : ČSDS

csds.cz [current version]

Československé dokumentační středisko je výzkumná instituce zaměřující se na dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948-1989). Web obsahuje tiskové zprávy, projekty, informace o pořádaných konferencích a výstavách, seznam a anotace vydávaných titulů

Publisher: Československé dokumentační středisko

Komunistické právo v Československu : kapitoly z dějin bezpráví

komunistickepravo.cz [current version]

Webové stránky seznamující s knihou Komunistické právo v Československu; zdarma přístup k 10 vybraným kapitolám

Publisher: Jäger, Petr

Mene Tekel : mezinárodní projekt proti totalitě

menetekel.cz [current version]

Mezinárodní festival zaměřený na boj proti totalitám, násilí a pro paměť národa. Obsahuje archiv textů konaných ročníků od roku 2007 a fotogalerii

Publisher: Umění bez bariér

Odbojová skupina bratří Mašínů : nic není černobílé

www.bratri-masinove.cz [current version]

Stránka obsahuje informace o útěku skupiny bratří Mašínů do západní části Berlína. Součástí je také otevřená diskuze nad tímto činem

Publisher: Obešlo, Miroslav

Licence: CC BY-ND 3.0

Scriptum

www.scriptum.cz [current version]

Digitální knihovna, která nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik

Publisher: Sdružení občanů Exodus

Sdružení bývalých politických vězňů

politicti-vezni.cz [current version]

Informace o činnosti Sdružení, stanovy. Zdroj obsahuje názory členů na dění ve společnosti, polemiky k událostem na politické scéně, články o komunistické totalitní době. Součástí časopis Věrni zůstali.

Publisher: Sdružení bývalých politických vězňů

Totalita.cz

www.totalita.cz [current version]

Webové stránky mapují historii Československa v letech 1945 - 1989 se zvláštním důrazem na mechanismy uchopení moci komunistickou stranou a způsob jejího uplatňování.

Publisher: Vlček,Tomáš

Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz [current version]

Webová stránka ÚSTR, dokumenty a projekty o době nesvobody (období od 30. září 1938 do 4. května 1945) a době komunistické totalitní moci, antidemokratické a zločinné činnosti orgánů státu od 25. února 1948 do 29. prosince 1989. Součástí je nabídka výstav, přednášek a vydaných publikací.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Vons.cz

vons.cz [current version]

Webové stránky o dějinách Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Součástí stránek plné texty publikací, sborníků a informačních materiálů.

Publisher: Blažek, Petr

Vývoj československého práva v letech 1948-1989 : výběrový předmět Právnické fakulty Univerzity Karlovy

www.prf.cuni.cz/1948/index.htm [current version]

Informace o semináři a plné texty studijní literatury

Publisher: Bělovský, Petr

1