If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Anticomm.co.uk : communist terror in Czechoslovakia & anti-communist resistance

anticomm.co.uk [current version]

Stránky dokumentující komunistický režim a protikomunistický odboj. Součástí rozsáhlý doprovodný materiál a originální dokumenty.

Publisher: Valdová, Veronika

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Československé dokumentační středisko : ČSDS

csds.cz [current version]

Československé dokumentační středisko je výzkumná instituce zaměřující se na dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948-1989). Web obsahuje tiskové zprávy, projekty, informace o pořádaných konferencích a výstavách, seznam a anotace vydávaných titulů

Publisher: Československé dokumentační středisko

Komunistické právo v Československu : kapitoly z dějin bezpráví

komunistickepravo.cz [current version]

Webové stránky seznamující s knihou Komunistické právo v Československu; zdarma přístup k 10 vybraným kapitolám

Publisher: Jäger, Petr

Mene Tekel : mezinárodní projekt proti totalitě

menetekel.cz [current version]

Mezinárodní festival zaměřený na boj proti totalitám, násilí a pro paměť národa. Obsahuje archiv textů konaných ročníků od roku 2007 a fotogalerii

Publisher: Umění bez bariér

Odbojová skupina bratří Mašínů : nic není černobílé

www.bratri-masinove.cz [current version]

Stránka obsahuje informace o útěku skupiny bratří Mašínů do západní části Berlína. Součástí je také otevřená diskuze nad tímto činem

Publisher: Obešlo, Miroslav

Licence: CC BY-ND 3.0

Scriptum

www.scriptum.cz [current version]

Digitální knihovna, která nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik

Publisher: Sdružení občanů Exodus

Sdružení bývalých politických vězňů

politicti-vezni.cz [current version]

Informace o činnosti Sdružení, stanovy. Zdroj obsahuje názory členů na dění ve společnosti, polemiky k událostem na politické scéně, články o komunistické totalitní době. Součástí časopis Věrni zůstali.

Publisher: Sdružení bývalých politických vězňů

Totalita.cz

www.totalita.cz [current version]

Webové stránky mapují historii Československa v letech 1945 - 1989 se zvláštním důrazem na mechanismy uchopení moci komunistickou stranou a způsob jejího uplatňování.

Publisher: Vlček,Tomáš

Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz [current version]

Webová stránka ÚSTR, dokumenty a projekty o době nesvobody (období od 30. září 1938 do 4. května 1945) a době komunistické totalitní moci, antidemokratické a zločinné činnosti orgánů státu od 25. února 1948 do 29. prosince 1989. Součástí je nabídka výstav, přednášek a vydaných publikací.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Vons.cz

vons.cz [current version]

Webové stránky o dějinách Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Součástí stránek plné texty publikací, sborníků a informačních materiálů.

Publisher: Blažek, Petr

Vývoj československého práva v letech 1948-1989 : výběrový předmět Právnické fakulty Univerzity Karlovy

www.prf.cuni.cz/1948/index.htm [current version]

Informace o semináři a plné texty studijní literatury

Publisher: Bělovský, Petr

1