Display: visual, text

Cirkevnimajetek.cz

cirkevnimajetek.cz [current version]

Informace o problematice nápravy některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době komunismu

Publisher: MAS Říčansko

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

K 231 : klub bývalých politických vězňů

k231.fronta.cz [current version]

Seminární práce o organizaci K 231 vzniklé během pražského jara 1968 sdružující politické vězně. Informace o vzniku, cílech a rozpuštění klubu.

Publisher: Šír, Vojtěch

Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny [current version]

Kulturně historický časopis zabývající se historií totalitních režimů 20. století především na území Československa. Snaží se prostřednictvím kombinace odborných studií, rozhovorů nebo rozboru dokumentů, mapovat klíčové události historie.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Postkomunismus.cz

www.postkomunismus.cz [current version]

Webové stránky věnující se problematice totalitních režimů, převážně pak období komunismu v Československu. Články poukazují na provázanost některých lidí a událostí, které měli úzký vztah s komunistickou garniturou, s polistopadovým děním

Publisher: Občanské sdružení Pant

Společnost pro výzkum zločinů komunismu

www.zlocinykomunismu.cz [current version]

Stránky spolku, jehož cílem je podpora výzkumu zločinů komunismu v Československu, zejména nezákonných aktivit represivního zpravodajského a státně bezpečnostního aparátu využívaného k upevnění totalitní moci. Informace o spolku, akcích, výstavách, součástí studie a časopis Repeating History

Publisher: Společnost pro výzkum zločinů komunismu

1