Display: visual, text

Historický ústav

www.phil.muni.cz/wuhi/ [current version]

Stránky Historického ústavu na Masarykově univerzitě publikují informace o ústavu obecně a o studiu pro studenty i uchazeče o studium. Lze zde také nalézt informace o výzkumných projektech probíhajících na ústavu, publikacích a vydávaných odborných časopisech. Zveřejňují také krátké články s aktualitami a zajímavostmi.

Publisher: Masarykova univerzita. Historický ústav

1