If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Dcery.cz

dcery.cz [current version]

Webové stránky přinášejí příběhy dětí, jejichž rodiče byli persekvováni na základě komunistického práva, stalinských doktrín, apod.

Publisher: Občanské sdružení Dcery 50. let

Dokumentace popravených z politických důvodů 1948-1989 : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89 [current version]

Stránky projektu snažící se zdokumentovat osudy lidí, kteří byly popraveni z politických důvodů v letech 1948-1989.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948-1989

www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice [current version]

Stránky projektu snažící se zdokumentovat činnost ozbrojených pohraničních složek na státních hranicích v letech 1945-1989. Seznam usmrcených osob na stránkách http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/sesity/sesit13/sesit13.pdf.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Hotel Kuba : dvě tváře jedné země

www.hotel-kuba.cz [current version]

Webové stránky nabízejí kromě turistických tipů i informace o situaci na Kubě a tipy, jak lidem v této zemi pomoci

Publisher: Člověk v tísni

K 231 : klub bývalých politických vězňů

k231.fronta.cz [current version]

Seminární práce o organizaci K 231 vzniklé během pražského jara 1968 sdružující politické vězně. Informace o vzniku, cílech a rozpuštění klubu.

Publisher: Šír, Vojtěch

Mrtvá trať

www.mrtvatrat.cz [current version]

Stránky popisují stavbu Transpolární magistrály zvané Mrtvá trať vězni Gulagu, která probíhala v letech 1947-1953. Součástí informace o historii a o expedici, kterou zorganizovali členové sdružení Gulagu.

Publisher: Sdružení Archipelag

Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny [current version]

Kulturně historický časopis zabývající se historií totalitních režimů 20. století především na území Československa. Snaží se prostřednictvím kombinace odborných studií, rozhovorů nebo rozboru dokumentů, mapovat klíčové události historie.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Političtí vězni.cz

politictivezni.cz [current version]

Projekt jehož snahou je zachytit a uchovat životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň získané převážně osobními rozhovory. Součástí jsou audio a video záznamy pamětníků, bohatá fotodokumentace.

Publisher: Bouška, Tomáš

Výzkum mechanismů činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1969–1989

proverenafakulta.cz [current version]

Webová prezentace představuje výsledky bádání studentského týmu o působení KSČ na FF UK v období normalizace

Publisher: Volná, Kateřina

1