Display: visual, text

Centrum orální historie : Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.coh.usd.cas.cz [current version]

Stránky informují o instituci a její činnosti. Obsahují také seznam sbírek rozhovorů.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

1