Display: visual, text

Centrum orální historie : Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.coh.usd.cas.cz [current version]

Stránky informují o instituci a její činnosti. Obsahují také seznam sbírek rozhovorů.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Česká asociace orální historie : COHA

sites.google.com/site/czechoralhistoryassociation/ [current version]

Stránky spolku založeného za účelem podpory a prezentace vědeckých výzkumů a projektů vedených metodou orální historie. Informace o asociaci, pořádaných konferencích a aktuality. Součástí časopis MEMO.

Publisher: Česká asociace orální historie

Ekomuzeum Ratenice

ekomuzeum.ratenice.cz [current version]

Jedinečný projekt virtuálního ekomuzea obce. Obsahuje materiály, jako jsou historické fotografie, nahrávky rozhovorů s pamětníky, informace o životě významných osobností obce, staré mapy a další historické dokumenty.

Publisher: Ratenická včela, občanské sdružení

Periferie Prahy

www.periferieprahy.cz/index.htm [current version]

Stránky o historii pražských periferií Liboci a Pankráce. Součástí stránek bibliografické údaje o významnýchlidech, obrázky map a další zajímavosti.

Publisher: Šerák, Jaroslav

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1