If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Papírová platidla Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky 1993 - 2008

papirovaplatidla.cz [current version]

Kompletní přehled bankovek, státovek a poukázek platných na území bývalého Československa od roku 1918 do současnosti včetně grafických zobrazení a další zajímavé informace pro sběratele.

Publisher: Ljungqvist, Mike

Političtí vězni.cz

politictivezni.cz [current version]

Projekt jehož snahou je zachytit a uchovat životní zkušenosti bývalých politických vězňů a vězeňkyň získané převážně osobními rozhovory. Součástí jsou audio a video záznamy pamětníků, bohatá fotodokumentace.

Publisher: Bouška, Tomáš

Scriptum

www.scriptum.cz [current version]

Digitální knihovna, která nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik

Publisher: Sdružení občanů Exodus

Securityprinting.org

securityprinting.org [current version]

Sběratelské stránky věnované ceninové grafice, ceninovým tiskárnám a historickým cenným papírům do roku 1989

Publisher: Jaroš, Jiří

Stanislava Součková

www.stanislava-souckova.cz [current version]

Webové stránky věnované české operní zpěvačce. Zahrnuty jsou informace o repertoáru, zvukové záznamy, video nahrávky a fotogalerie

Publisher: Ryšavý, Pavel

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Stránky věnované událostem roku 1989 : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/listopad-1989 [current version]

Dokumenty, informace a chronologická data vztahující se k událostem z roku 1989. Součástí jsou audio záběry zachycují atmosféru pádu totalitního režimu, přepisy rozhovorů s účastníky událostí, interaktivní výuková pomůcka a bohatá fotogalerie.

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

Univerzita a republika 1918-2018

uk100.cuni.cz [current version]

Stránky se u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky věnují vztahům mezi ní a Univerzitou Karlovou. Obsahují informace o osobnostech a událostech, seznam akcí pro odborníky i veřejnost.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.usd.cas.cz [current version]

Informace o organizaci, struktuře, poslání, projektech a mezinárodní spolupráci. Součástí jsou plné texty časopisu Soudobé dějiny

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Útočná vozba v obrazech : fotografie tanků a obrněných vozidel vyrobených a používaných v Československu v letech 1918-1939

www.utocna-vozba.estranky.cz [current version]

Webové stránky dokumentující historii tanků a obrněných vozidel vyrobených a používaných v Československu v letech 1918-1939

Publisher: Minár, Daniel

Vojensko.cz

www.vojensko.cz [current version]

Fotogalerie objektů bývalé Pohraniční stráže a Československé lidové armády

Publisher: Pecher, Jiří

Vons.cz

vons.cz [current version]

Webové stránky o dějinách Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Součástí stránek plné texty publikací, sborníků a informačních materiálů.

Publisher: Blažek, Petr

Vzdělávání : Ústav pro studium totalitních režimů

www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani [current version]

Metodické materiály, texty a audiovizuální materiály pro výuku moderních dějin. Součástí jsou též informace o seminářích, odkazy na odbornou literaturu a komunitní fórum, které prezentuje aktuální témata a umožňuje výměnu názorů

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

1 2 3 4