Display: visual, text

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

www.usd.cas.cz [current version]

Informace o organizaci, struktuře, poslání, projektech a mezinárodní spolupráci. Součástí jsou plné texty časopisu Soudobé dějiny

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

1