Display: visual, text

Americké centrum

www.americkecentrum.cz [current version]

Informace o centru, programech, USA, studiu v USA a diskuzích o podstatných záležitostech týkajících se obou zemí.

Publisher: Velvyslanectví USA v ČR

Americké vědecké informační středisko, o.p.s.

amvis.cz [current version]

Úkolem střediska je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci. Web obsahuje informace o středisku, poskytované granty, popis dalších amerických nadacích a grantových programů

Publisher: Americké vědecké informační středisko

CEFRES : Centre français de recherche en sciences sociales

www.cefres.cz [current version]

Informace o CEFRES, jehož posláním je podpora kontaktů mezi univerzitními a výzkumnými středisky ve Francii a ve střední Evropě v oblasti humanitních a společenských věd

Publisher: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách

Česko-čínská společnost : občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936

ccspol.net [current version]

Společnost podporuje vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, techniky, hospodářství, turistiky a osobních kontaktů. Obsahuje přehled pořádaných akcí a vydaných publikací. Součástí je přehled obsahu časopisu Fénix.

Publisher: Česko-čínská společnost

Česko-německé diskuzní fórum

www.diskusniforum.org [current version]

Platforma pro diskusi osobností česko-německých vztahů - historiků, politiků a dalších veřejně činných lidí napříč politickým spektrem. Součástí zdroje struktura a organizace fóra, projekty, výroční konference, fotogalerie

Publisher: Kancelář Česko-německého diskuzního fóra

Česko-německý fond budoucnosti

fondbudoucnosti.cz [current version]

Zaměřeno na podporu česko-německých vztahů a financování projektů z oblasti vědy, kultury a vzdělávacích programů

Publisher: Česko-německý fond budoucnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Czech technology days

czechtechnologydays.org [current version]

Popis mezinárodní spolupráce České republiky s vybranými světovými zeměmi v oblasti výzkumu, vývoje a podpory investic do podnikání. Informace jsou v anglickém jazyce

Publisher: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Dánsko v České republice : Ministerstvo zahraničních věcí Dánského království

tjekkiet.um.dk/ [current version]

Informace o Dánsku, velvyslanectví a také praktické informace včetně informačních, propagačních a vzdělávacích brožurek.

Publisher: Dánské velvyslanectví

Dům zahraničních služeb

dzs.cz [current version]

Organizace zajišťující školské, vzdělávací a další styky se zahraničím. Informace o organizaci, programech a aktualitách. Součástí časopis Krajiny češtiny

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Francouzský institut v Praze

www.ifp.cz [current version]

Stránky institutu obsahují přehled kulturních akcí pořádaných institutem, informace o jazykových kurzech, spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání.

Publisher: Francouzský institut v Praze

Goethe-Institut Tschechien

www.goethe.de/ins/cz/ [current version]

Stránky české pobočky německého kulturního institutu obsahují informace o společenském a politickém životě, kulturních a vzdělávacích programech, německé literatuře, jazykových kurzech, zahrnují on-line magazín.

Publisher: Goethe-Institut Praha

Italský kulturní institut Praha

www.iicpraga.esteri.it [current version]

Stránky kulturního institutu obsahují informace o pořádaných kulturních akcích, jazykových kurzech, stipendiích nebo kurzech.

Publisher: Italský kulturní institut Praha

1 2