Display: visual, text

Francouzská Aliance České Budějovice

francouzska-aliance.cz [current version]

Stránky aliance, která je součástí národní sítě francouzských aliancí, jejichž cílem je sdružování zájemců o francouzský jazyk a šíření frankofonní kultury. Informace o kurzech, zkouškách a pořádaných kulturních akcích.

Publisher: Francouzská aliance Jižní Čechy

Francouzský institut v Praze

www.ifp.cz [current version]

Stránky institutu obsahují přehled kulturních akcí pořádaných institutem, informace o jazykových kurzech, spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání.

Publisher: Francouzský institut v Praze

Sdružení učitelů francouzštiny : SUF

www.suf.cz [current version]

Sdružení zahrnující učitele francouzštiny ve všech typech a stupních vzdělávacích a kulturních institucí v Česku. Aktuality, informace o sdružení, praktické informace pro učitele i školy.

Publisher: Sdružení učitelů francouzštiny

1