Display: visual, text

Czechs & Slovaks worldwide and their culture

www.svu2000.org [current version]

Společnost založená v roce 1958 se zabývá propagací české a slovenské kultury ve světě. Stránky obsahují převážně informace o členech a administrativní struktuře společnosti

Publisher: Společnost pro vědy a umění

Francouzský institut v Praze

www.ifp.cz [current version]

Stránky institutu obsahují přehled kulturních akcí pořádaných institutem, informace o jazykových kurzech, spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání.

Publisher: Francouzský institut v Praze

Goethe-Institut Tschechien

www.goethe.de/ins/cz/ [current version]

Stránky české pobočky německého kulturního institutu obsahují informace o společenském a politickém životě, kulturních a vzdělávacích programech, německé literatuře, jazykových kurzech, zahrnují on-line magazín.

Publisher: Goethe-Institut Praha

Italský kulturní institut Praha

www.iicpraga.esteri.it [current version]

Stránky kulturního institutu obsahují informace o pořádaných kulturních akcích, jazykových kurzech, stipendiích nebo kurzech.

Publisher: Italský kulturní institut Praha

jádu

www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/csindex.htm [current version]

Webové stránky česko-německého online časopisu, který se zaměřuje na mezikulturní dialog, společenská, politická a kulturní témata.

Publisher: Goethe-Institut Praha

Polský institut Praha

www.polskyinstitut.cz [current version]

Stránky Polského institutu v Praze informují především o jeho činnosti, pořádaných akcích a kurzech polštiny. Obsahují také stručné informace o Polsku a rozcestník užitečných odkazů.

Publisher: Polský institut v Praze

Společnost bratří Čapků

bratri-capkove.cz [current version]

Společnost sdružuje zájemce o tvorbu bratří Čapků a podporuje bádání o jejich životě. Informace o organizaci, stanovách, členství, pamětních deskách a planetkách pojmenovaných po bratřích. Součástí fotogalerie děl Josefa Čapka.

Publisher: Společnost bratří Čapků

1