Display: visual, text

Czechs & Slovaks worldwide and their culture

www.svu2000.org [current version]

Společnost založená v roce 1958 se zabývá propagací české a slovenské kultury ve světě. Stránky obsahují převážně informace o členech a administrativní struktuře společnosti

Publisher: Společnost pro vědy a umění

Media : program podpory evropského audiovizuálního průmyslu

mediadeskcz.eu [current version]

Informace o aktivitách, poslání a struktuře podpůrného programu Evropské Unie pro filmovou tvorbu Media.

Publisher: Media Desk ČR

Nadace pro současné umění

fca.fcca.cz [current version]

Informace o Nadaci pro současné umění, o postupech při žádosti o grantové prostředky a přehled přidělených grantových prostředků od roku 1993

Publisher: Nadace a Centrum pro současné umění Praha

1