Display: visual, text

Center for Contemporary Arts Prague

cca.fcca.cz [current version]

Informace o aktivitách Nadace a Centra pro současné umění s důrazem na oblast tzv. public art

Publisher: Nadace a Centrum pro současné umění Praha

Nadace pro současné umění

fca.fcca.cz [current version]

Informace o Nadaci pro současné umění, o postupech při žádosti o grantové prostředky a přehled přidělených grantových prostředků od roku 1993

Publisher: Nadace a Centrum pro současné umění Praha

1