Display: visual, text

Francouzská Aliance České Budějovice

francouzska-aliance.cz [current version]

Stránky aliance, která je součástí národní sítě francouzských aliancí, jejichž cílem je sdružování zájemců o francouzský jazyk a šíření frankofonní kultury. Informace o kurzech, zkouškách a pořádaných kulturních akcích.

Publisher: Francouzská aliance Jižní Čechy

1