Display: visual, text

Dům zahraničních služeb

dzs.cz [current version]

Organizace zajišťující školské, vzdělávací a další styky se zahraničím. Informace o organizaci, programech a aktualitách. Součástí časopis Krajiny češtiny

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz [current version]

Informace o ministerstvu, předškolních a školních zařízeních, základních. středních a vysokých školách. Kompetence pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní institut dětí a mládeže

nidm.cz [current version]

Informace o institutu, neformálním vzdělávání, mezinárodní spolupráci, projektech a Talentcentru. Součástí stránek časopis Inspiromat

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

1