If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR : IPPP ČR

ippp.cz [current version]

Informace o institutu, studiích, analýze diagnostických a intervenčních nástrojů, nové maturitě, vzdělávacích programech, nadání a péči o nadané

Publisher: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR

Mensa České republiky

mensa.cz [current version]

Informace o Mense České republiky, která je nevýdělečným apolitickým sdružením nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání

Publisher: Mensa ČR

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

njh.cz [current version]

Stránky nadačního fondu zaměřeného na podporu talentovaných dětí obsahují informace o fondu, Ceně Jaroslava Heyrovského a jejích laureátech, výroční zprávy a plné texty seminářů.

Publisher: Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Nadané dítě : portál pro rodiče a pedagogy, kterým záleží na rozvoji nadání a talentu jejich dětí

nadanedite.cz [current version]

Internetový portál zaměřený na rozvoj nadání a talentu u dětí i studentů, jejichž snahou je nabídnout ucelený obraz o problematice rozvoje nadaní

Publisher: Hubatka, Miloslav

Národní institut dětí a mládeže

nidm.cz [current version]

Informace o institutu, neformálním vzdělávání, mezinárodní spolupráci, projektech a Talentcentru. Součástí stránek časopis Inspiromat

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

1