Display: visual, text

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

njh.cz [current version]

Stránky nadačního fondu zaměřeného na podporu talentovaných dětí obsahují informace o fondu, Ceně Jaroslava Heyrovského a jejích laureátech, výroční zprávy a plné texty seminářů.

Publisher: Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Příběh kapky : Jaroslav Heyrovský, první český Nobelista

www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky/ [current version]

Web o výstavě věnované Jaroslavu Heyrovskému. Součástí jsou informace o výstavě, ale také o českém nositeli Nobelovy ceny.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

1