Display: visual, text

Mensa České republiky

mensa.cz [current version]

Informace o Mense České republiky, která je nevýdělečným apolitickým sdružením nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání

Publisher: Mensa ČR

1