Display: visual, text

Czech technology days

czechtechnologydays.org [current version]

Popis mezinárodní spolupráce České republiky s vybranými světovými zeměmi v oblasti výzkumu, vývoje a podpory investic do podnikání. Informace jsou v anglickém jazyce

Publisher: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

EGAP

www.egap.cz [current version]

Stránky státní úvěrové pojišťovny zaměřené na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a tržně nepojistitelným komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží, služeb a investic z ČR. Obsahuje informace o pojistných produktech nebo klasifikaci zemí podle míry teritoriálního rizika

Publisher: Exportní garanční a pojišťovací společnost

1