Display: visual, text

EGAP

www.egap.cz [current version]

Stránky státní úvěrové pojišťovny zaměřené na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a tržně nepojistitelným komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží, služeb a investic z ČR. Obsahuje informace o pojistných produktech nebo klasifikaci zemí podle míry teritoriálního rizika

Publisher: Exportní garanční a pojišťovací společnost

1