Display: visual, text

Centrum pro výzkum veřejného mínění

cvvm.soc.cas.cz/cz/ [current version]

Stránky Centra pro výzkum veřejného mínění, jehož hlavní náplní je výzkumný projekt Naše společnost mapující vývoj veřejného mínění. Odborné příspěvky, výsledky výzkumů, tiskové zprávy

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Český sociálněvědní datový archiv : ČSDA

archiv.soc.cas.cz [current version]

Sociologický datový archiv obsahuje plné texty odborných prací z oblasti sociologie a oborů souvisejících

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

I-merlp.com

www.i-merlp.com [current version]

I-merlp je e-zin přinášející glosy a komentáře z politické scény, ale i úvahy nad všedním životem

Publisher: Morávek, Martin

Kechlibar.net : komentáře ke světovému dění

kechlibar.net [current version]

Osobní stránky Mariana Kechlibara. Autor se vyjadřuje ke společenskému dění.

Publisher: Kechlibar, Milan

Licence: CC BY-ND 4.0

Neakceptovatelné pravdy

pravdy.webpark.cz [current version]

Časopis vycházející z tištěného periodika Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry. Zaměřen na dění v České republice z historického pohledu.

Publisher: Vácha, Vilém

Reformy.cz

www.reformy.cz [current version]

Stzránky občasnkého srdužení Reformy.cz, kde jsou publikovány zajímavá česká i zahraniční videa, týkající se politického a veřejného života.

Publisher: Reformy.cz

Sociologické studie/Sociological Studies

studie.soc.cas.cz [current version]

Studie zaměřené na prezentaci výsledků sociologických výzkumů obsahují komparativní analýzy, kritické teoretické stati a sociologické analýzy aktuálních společenských témat

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

soc.cas.cz [current version]

Webové stránky Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu

Publisher: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Středisko empirických výzkumů

stem.cz [current version]

Webové stránky Střediska empirických výzkumů přinášejí krom informací o metodice činnosti i aktuální výsledky statistik veřejného mínění.

Publisher: STEM

Virtually : názorový internetový deník

virtually.cz [current version]

Internetový názorový deník přinášející aktuální informace z oblasti domácí i zahraniční politiky, kultury, společenského života aj.

Publisher: Dědečková, Jana

1