Display: visual, text

Neakceptovatelné pravdy

pravdy.webpark.cz [current version]

Časopis vycházející z tištěného periodika Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry. Zaměřen na dění v České republice z historického pohledu.

Publisher: Vácha, Vilém

1