Display: visual, text

NetMonitor

netmonitor.cz [current version]

Webové stránky výzkumného projektu NetMonitor, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu v České republice a sociodemografickém profilu návštěvníků

Publisher: Sdružení pro internetovou reklamu

Středisko empirických výzkumů

stem.cz [current version]

Webové stránky Střediska empirických výzkumů přinášejí krom informací o metodice činnosti i aktuální výsledky statistik veřejného mínění.

Publisher: STEM

1