Display: visual, text

BiblioHelp : léčba knihou

www.bibliohelp.cz [current version]

Biblioterapeutický průvodce s anotacemi knih, které mohou pomoci při řešení konkrétních problematických životních situacích

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1